THE PEOPLE SIDE OF BUSINESS
STRUCTOGRAM® Česká republika

Poznejte nás

Poznejte nás

O nás

STRUCTOGRAM® Czech&Slovak Republic

PMA HR Consulting, s.r.o.

Křižíkova 180/28

186 00 Praha 8


Tel.: +420 602 131 031, +420267915553

info@structogram.cz

www.structogram.cz

Milan Zajíček

STRUCTOGRAM Master Trainer

Celosvětová síť

Biostrukturální analýza se vzdělávacím systémem STRUCTOGRAM® se stala jednou z předních světových metod vzdělávání. Střediska STRUCTOGRAM® byla založena ve 22 zemích, učební materiály byly přeloženy do 18 jazyků a více než 1,25 milionu účastníků se zúčastnilo našich školení s více než 1000 licencovanými školiteli STRUCTOGRAM®. Školicí systém STRUCTOGRAM® je úspěšně využíván v oblasti prodeje, vedení lidí, firemní kultury, budování týmů a marketingu, bez ohledu na velikost společnosti a její zaměření.

STRUCTOGRAM® Czech Republic

www.structogram.cz

milan.zajicek@structogram.cz

+420 602 131 031, +420 267 915 553

STRUCTOGRAM® Angola

Andrea Pita Gróz

Rua Mario Moreira, No2, 1 b

Colinas do Cruzeiro

PT-2675-660 Odivelas

STRUCTOGRAM® Australia

Kevin Wallis

Pty Ltd

Lower Ground

71 Walker Street

AU-North Sydney NSW 2060

STRUCTOGRAM® Austria

Ursula Autengruber

Autengruber Consulting

Wiener Stra.e 5

AT-2340 Mödling

STRUCTOGRAM® Baltic

Gatis Ulinskis

Dorus LLC

Zemitāna iela 2b

LV-1012 Rïga

STRUCTOGRAM® Brazil

Izildinha Rommel

32, rue Fustel de Coulanges

FR-24100 Bergerac

STRUCTOGRAM® Bulgaria

Pavel Pavlov

Avangard Personal

Consulting OOD

2 - E, Russia Blvd.

BGR-9300 Dobrich

STRUCTOGRAM® Czech Republic

Milan Zajíček

PMA HR Consulting, s.r.o.

Křiž.kova 180/28

CZ-186 00 Praha 8

STRUCTOGRAM® France

Daniel Lamour

Centre Structogram

22, Rue Jean-Philippe Rameau

FR-21850 St Apollinaire

STRUCTOGRAM® Germany

Ralf China

Structogram Deutschland

GmbH & Co.KG

Teichstrasse 24

DE-34130 Kassel

STRUCTOGRAM® Hungary

Peter Bodó

Dr. Bodó Training és

Tanacsado Kft.

Puskin u. 14-16. I.em.12

HU-1088 Budapest

STRUCTOGRAM® Italy

Guido Di Martino

Raffaele Di Martino

I.A.B.I. s.r.l.

Via Crivellin 7

IT-37010 Affi (VR)

STRUCTOGRAM® Japan

Hiromichi Owada

www.structogram.tokyo

STRUCTOGRAM® Mexico

Jorge Andere

Training and Consulting

Andere SC

Popocatépetl 14-1005

Col. Hipódromo Condesa

C.P. 06100 México CDMX

STRUCTOGRAM® Netherlands

ITGA bv Instituut voor toegepaste gedragsanalyse

Olmenlaan 4

NL-3833 AV Leusden

STRUCTOGRAM® Poland

Anna Urbańska

Centrum Edukacyjno

Consultingowe Concret

ul. Mieszka I 7D

PL-86-300 Grudziadz

STRUCTOGRAM® Portugal

Paula Trigo

Xpand - Coaching, Formacao e Consultoria

Rua Hermínia Silva, nº5, Piso 1 – Fração B
2620–535 Ramada, Odivelas

STRUCTOGRAM® Russia

Zifa Dimitrieva

Management. Innovation.

Marketing

Ugreshskaya Street, 2,

Corpus 82

RU-115088 Moscow

STRUCTOGRAM® Serbia

Borisav Milošević

LIFE unlimited

Milutina Milankovica 94/42

RS-11070 Beograd

STRUCTOGRAM® Spain

Juan Ramiro

QNR, Consultoría

Calle Cea Bermúdez, 14A - 4ª planta, Despacho 5

ES-28003 Madrid

STRUCTOGRAM® Sweden

Annika Ober

Sankt Sigfrids Plan 6

SE-412 66 Göteborg

STRUCTOGRAM® Switzerland

IBSA Institut für Biostruktur-Analyse AG

Morgartenstrasse 2

CH-6003 Luzern


STRUCTOGRAM® United Kingdom

STRUCTOGRAM International

London

STRUCTOGRAM® USA

Sebastian Stankiewicz

CSC Global Education S.A.

1325 Wiley Rd unit 139
US-Schaumburg IL 60192

Další trenéři:

Metoda

Úspěch s lidmi – The people side of business

90 vteřinové video

Podstatné rysy lidské osobnosti jsou závislé na tom, jak funguje mozek každého jednotlivce.

Renomovaný americký výzkumník mozku Paul D. MacLean ukázal, že lidský mozek se skládá ze tří oblastí, z nichž každá plní různé funkce (funkční struktura mozku). Tyto tři mozky musí fungovat a komunikovat jako «trojjediný mozek». Každý mozek si však stále zachovává svá vlastní specifická «pravidla hry». Lidské chování vychází z interakce tří: intuitivně - instinktivního kmenového mozeku, emotivně-impulzivního limbického systému a racionálně-chladného neocortexu.
Každý člověk má jiný, geneticky předurčený poměr toho, jak tyto tři mozky spolupracují. Tento poměr bývá u dospělých konstantní a to je to, co určuje vaši individuální biostrukturu.


Antropolog Rolf W. Schirm ve spolupráci s MacLeanem identifikoval a definoval typické rysy osobnosti a vzorce chování, které mají jasné spojení se všemi třemi mozky a tento systém nazval biostrukturální analýzou. Na základě této analýzy získáte na našich seminářích výsledek, který určuje individuální úroveň vlivu každého ze tří mozků na člověka. Výsledky jsou ilustrovány na našem unikátním disku Structogram. Následující barevné kódování bylo úspěšně používáno po celá desetiletí: ZELENÁ pro kmenový mozek, ČERVENÁ pro limbický systém a MODRÁ pro neocortex. Specifické neurotransmitery (homeostáza neurotransmiterů) jsou zodpovědné za úroveň aktivity každé jednotlivé oblasti mozku.


Biostrukturální analýza rozlišuje mezi geneticky podmíněnou, neměnnou základní strukturou a «prostředím vyvolanou» proměnlivou charakteristikou lidské osobnosti. To určuje, které rysy
osobnosti nebo chování lze snadno a trvale změnit a které ne.
Structogram není «tuhou» typologií. Vzhledem ke způsobu, jakým je konstruována biostrukturální analýza, existuje celkem 7,558,272 variant výběru, což vede ke 412 různým možným výsledkům na disku Structogram. Structogram tedy představuje individuální interakci tří oblastí mozku ve vysoce diferencované výsledku.

Tato kniha neobsahuje otázky sebeanalýzy, ani kotouč Structogram! Biostrukturální analýza se vyučuje výhradně na seminářích, které jsou vedeny speciálně vyškolenými a licencovanými trenéry.

Podrobné informace o vědeckých základech a pozadí biostrukturní analýzy naleznete v této knize:


Rolf W. Schirm Juergen Schoemen:

Evoluce osobnosti - základy biostrukturální analýzy,

1. vydání

167 stran, 780,- Kč (plus DPH a přepravní náklady)

ISBN 978-3-9522594-0-5


Neexistuje žádný patentovaný recept na úspěch, protože každý člověk je jedinečný!

Historie

40 let structogramu

Tréninkový systém STRUCTOGRAM® (biostrukturální analýza) byl vyvinut z poznatků výzkumu mozku a byl potvrzen současnými výsledky výzkumu v oblasti neurověd, molekulární biologie a behaviorální genetiky.


Americký výzkumník mozku Paul D. MacLean, ředitel Institutu pro „Evoluci a chování mozku“ v Národním institutu duševního zdraví, Bethesda / Maryland, zkoumal evoluční základy a principy fungování („funkční struktura“) mozku v 70. a 80. letech. Zjistil, že náš mozek si zachoval základní rysy různých vývojových stadií.

MacLean pro to vytvořil termín "trojjediný mozek". Jeho objev výrazně přispívá k pochopení souvislostí mezi strukturou mozku a lidskou povahou či chováním.


Konzultující antropolog Rolf W. Schirm (Mnichov), vyvinul model lidské osobnosti založený na četných empirických studiích. McLeanova teorie „trojjediného mozku“, se kterou se Schirm poprvé setkal v 70. letech, poskytla odlišný charakter a pevnou vědeckou podporu tomuto strukturálnímu modelu. Výsledkem byl systém biostrukturální analýzy a Structogram.


Dr. Victor Bataillard, zakládající člen Švýcarského institutu podnikové ekonomiky a bývalý majitel nakladatelství Organisator-Verlag v Curychu, se setkal se Schirmem v 80. letech. Schirm ve spolupráci se společností dr. Bataillarda založil Institut für Biostruktur-Analysen AG, Zürich, jako mezinárodní franšízor biostrukturální analýzy. Po smrti Dr. Bataillarda převzal vedení Institutu, který nyní sídlí v Lucernu, Peter Stutz.


Po smrti Rolfa W. Schirma, přichází Juergen Schoemen, vedoucí německého Structogramcentra Speyer / Frankfurt a vzniká vědecký poradní výbor IBSA. Ten ve spolupráci s mezinárodním týmem vědců potvrdil práci Schirma a potvrdil také vědecké zdůvodnění

biostrukturální analýzy. Základem byly nové poznatky z neurověd, molekulární biologie a behaviorální genetiky. Kromě jiného bylo jasné, že specifické neurotransmitery jsou zodpovědné za různé "aktivity" tří oblastí mozku (homeostáza neurotransmiterů). Po několika letech práce autorský tým Christian Reist, Ralf China a Peter Stutz dále rozvíjeli a modernizovali praktickou aplikaci vzdělávacího systému Structogram pro vedení a prodej.


Na základě jednotlivých seminářů "Structogram- Klíč k sebepoznání" a "Triogram- Klíč k poznání lidí" umožňuje seminář "Klíč k zákazníkovi" speciální aplikaci biostrukturální analýzy do oblastí prodeje, vedení lidí a marketingu.