THE PEOPLE SIDE OF BUSINESS
STRUCTOGRAM® Česká republika

Využití

Využití

Prodej

Trvale úspěšný prodej

Zákazníci jsou různí. Mají odlišné nákupní motivy a potřeby. Úspěšní prodejci to vědí, a proto vybírají nejúčinnější prodejní argumenty, podle osobnosti zákazníka.


Praxe dělá mistra.

Abychom dokázali správně «číst» potřeby zákazníků, je důležitý trénink. Structogram trénink má tři hlavní části.


1 Sebepoznání.

Znalost vlastních předností a potenciálu, stejně tak jako omezení a slabostí, vám pomůže vybrat správné metody a techniky úspěšného prodeje.


2 Poznání osobnosti zákazníků.

Prostřednictvím systematického pozorování, rychle poznáte strukturu osobnosti ostatních lidí. Uznání odlišnosti zákazníka a přizpůsobení vlastních očekávání, tvoří základ úspěšného prodejního jednání.


3 Znalost produktu nebo služby.

Přínosy produktů, nebo služeb, vznikají pouze tehdy, když se vlastnosti produktu «potkají» s potřebami zákazníka. Tyto vlastnosti jsou v rámci tréninku systematicky analyzovány a přiřazovány osobnostně odlišným zákazníkům.


S tréninkovým systémem Structogram se naučíte rychle a snadno «naladit» na frekvenci osobnostně odlišných zákazníků a tím je cíleně zaujmout pro nákup.

více zaměřen na lidi a pocitové vjemy

Jednání

příjemné, vstřícné


Argumenty

zkušenosti s produktem,

žádné detaily


Motivy

pohodlnost,

zvyky

více zaměřen na cíle a výsledky

Jednání

dominance, dynamika


Argumenty

příklady,

konkrétní výhody


Motivy

status, výkon

více zaměřen na fakta a zvažování

Jednání

odstup, fakta


Argumenty

faktické důkazy,

detailní informace


Motivy

plánování,

rozumný důvod

Vedení lidí

Je samozřejmé, že ne každá velikost bot odpovídá každému z nás. Stejně tak, jako se učíme cizím jazykům, abychom mohli komunikovat s jinými kulturami. Komunikace se zaměstnanci a kolegy je pro manažery každodenní výzvou. Vedení lidí není jen otázkou postavení a statusu, ale především otázkou naší osobnosti.


Znalost nejdůležitějších motivů osobnostně odlišných lidí a jejich biostruktur, pomáhá odvodit správný úkol, nebo způsob vedení a najít ta správná slova a argumenty i v náročných situacích.


Zaměstnanci a spolupracovníci nejsou "obtížní", mohou být jen osobnostně jiní. Zde jsou tři tréninkové kroky pro váš úspěch při vedení lidí!


1 Sebepoznání.

Znalost vlastních silných stránek a potenciálu pro vedení lidí, stejně tak omezení a rizik, pomáhá člověku lépe pochopit a cíleně regulovat vlastní motivace, impulsy a očekávání.


2 Poznání druhých.

Prostřednictvím systematického pozorování, rychle poznáte strukturu osobnosti ostatních lidí. Uznání osobnostních odlišností vašich spolupracovníků, vám pomůže je lépe vést a motivovat.


3 Klíč k motivaci.

Cílená motivace, zadávání úkolů a individuální přístup dle osobnosti spolupracovníka je základem pro získání důvěry spolupracovníků a jejich kvalitních pracovních výsledků.


Kdo chápe lidi v jejich individualitě, jedná s nimi s vyšší úspěšností.


Například, jaký je váš způsob rozhodování? Označte 2 odpovědi.

Další informace naleznete v bezplatné App: Structogram

Účinnost

Na konci, je vždy důležitý výsledek.

Structogram je široce používanou metodou zlepšování komunikace mezi zaměstnanci, v oblasti řízení společností, rozvoje managementu a v přístupu k zákazníkům. Úspěšně je využíván v menších společnostech, stejně tak jako ve velkých mezinárodních korporacích.


Výhody systému školení STRUCTOGRAM®:


Jednoduše zapamatovatelné.

Vizualizace výsledků analýzy pro uchování v dlouhodobé paměti.


Ihned použitelné.

Snadný a okamžitý přenos získaných poznatků do každodenní praxe účastníků!


State-of-Science.

Vědecky podložený model osobnosti - potvrzený současnými poznatky v neurovědách, behaviorální genetice a molekulární biologii.


Vysoká vypovídací hodnota.

Rozlišování mezi «přirozeným» stavem (neměnnou, geneticky hodnocenou osobnostní strukturou) a «přizpůsobeným» stavem (proměnnými rysy/způsoby chování a měnícím se prostředím).


Výjimečně vysoká spolehlivost.

Výjimečně vysoká spolehlivost testu / retestu - měřeno po dobu až 13 let (!) S hodnotami trvale vyššími nad 90% - a tím i vysokou časovou stabilitou a spolehlivostí výsledků.


Společný jazyk.

Structogram je společným jazykem spolupracovníků v mnoha mezinárodních firmách po celém světě. Aktuálně je zpracován v 18 světových jazycích.

Johnson & Johnson

Mezinárodní finanční centrum


Jak STRUCTOGRAM® pomáhá zvýšit kvalitu interní komunikace a spolupráce mezi jednotlivci i odděleními ve firmě.

Wüstenrot

Finanční sektor


STRUCTOGRAM®, jako funkční a efektivní nástroj při vzdělávání TALENTŮ.

Groupe SEB

Prodej


Jak STRUCTOGRAM® pomáhá zvýšit prodejní výsledky  a současně zvyšuje kvalitu a rychlost komunikace napříč všemi odděleními ve firmě.